Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego Magnapharma.pl. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienie za pośrednictwem odpowiedniego formularza zawartego na witrynie internetowej sklepu. Przed dokonaniem zakupów Klient ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich zaakceptowania. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Klient nie może dokonać zakupu.

Regulamin sklepu internetowego Magnapharma.pl    

§1
Sklep internetowy Magnapharma.pl jest prowadzony przez firmę Magnapharma Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-615) przy ul. Turystycznej 3 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem 48897. Spółka jest przedsiębiorcą odpowiedzialnym za prowadzenie Sklepu oraz, jako strona zawieranych za jej pośrednictwem umów, odpowiada za realizację złożonych w niej zamówień.

§2
Sklep internetowy Magnapharma prowadzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaż za pomocą sieci Internet pod adresem www.magnapharma.pl, pod którym to znajduje się aktualna oferta handlowa.

§3
Zamówienia w Sklepie internetowym Magnapharma realizowane są wyłącznie za pomocą strony
www.magnapharma.pl. Zwyczajowo Sklep internetowy Magnapharma kontaktuje się z Klientami za pośrednictwem wiadomości e-mail. Klient może skontaktować się ze sklepem w następujący sposób:

a.     telefonicznie pod numerem: 42/659 84 37

b.    faksem pod numerem: 42/659 84 37

c.       za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d.      tradycyjną pocztą na adres: Magnapharma Sp. z o.o. ul. Turystyczna 3; 91-615 Łódź.

§4
Aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym Magnapharma należy zrejestrować się na stronie internetowej www.magnapharma.pl. Rejestracja równoznaczna jest z założeniem konta i niezbędne jest podanie adresu e-mail. Aby złożyć zamówienie należy zalogować się do swojego konta przy użyciu nazwy użytkownika i hasła a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na stronie.    

Możliwe jest również złożenie zamówienia bez rejestracji i założenia konta. Dla ważności takiego zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawdziwych danych. Niezbędne jest podanie adresu e-mail. Aby złożyć zamówienie należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie.

§5
O właściwościach produktu Klient może uzyskać informację z jego opisu znajdującego się na stronie na stronie internetowej Sklepu:
www.magnapharma.pl.. Przed dokonaniem zakupu Klient ma obowiązek zapoznać się z opisem produktu dostępnym na stronie. Sklep internetowy Magnapharma.pl stara się, żeby prezentowana oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Jednakże mając na uwadze fakt, że istnieje możliwość występowania błędów natury informatycznej, informacje prezentowane na stronie www.magnapharma.pl nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§6
W celu dokonania zakupu, Klient jest zobowiązany poprawnie wypełnić elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej
www.magnapharma.pl. Jeżeli formularz został wypełniony poprawnie, do złożenia zamówienia i zawarcia umowy kupna produktów wybranych na stronie internetowej www.magnapharma.pl dochodzi z chwilą użycia przycisku oznaczonego słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" (złożenie zamówienia). Od momentu złożenia zamówienia Sklep porozumiewać się będzie z klientem za pośrednictwem widomości e-mail; Klient może skontaktować się ze Sklepem również w sposób wskazany w §3.

§7
Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego Magnapharma.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podawana przy każdym z produktów jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. Nie obejmuje ona kosztów dostawy które będą naliczane osobno w zależności od wagi przesyłki. O kosztach dostawy Klient jest informowany przy składaniu zamówienia.

§8
Sklep internetowy Magnapharma.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen, wprowadzenia nowych towarów pozycji i wyprzedaży oraz ich odwoływania. Zmiany powyższe nie będą dotyczyć zamówień już złożonych.

§9
Na pełen koszt zamówienia składa się wartość zamówionych produktów oraz koszt dostawy. Klient ma obowiązek zapoznać się z pełnym kosztem zamówienia przed użyciem przycisku oznaczonego słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty", gdyż jego użycie oznacza zaakceptowanie tego kosztu i zobowiązanie do jego zapłaty.

§10
Po złożeniu zamówienia zgodnie z §6, Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Magnapharma lub podczas składania zamówienia, które oznacza, że formularz zamówienia został wypełniony poprawnie. W potwierdzeniu tym zawarty będzie również numer zamówienia, który należy wskazać w tytule przelewu, dokonując płatności za zamówienie z opcją „przelew” (§11 p. 1)).

§11
Przewidziane są dwa sposoby płatności za produkty zamówione w Sklepie internetowym Magnapharma.pl:
1)    bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy sklepu po dokonaniu zamówienia a przed jego realizacją (przelew);
2)    płatność za zaliczeniem pocztowym przy odbiorze przesyłki.

§12
W przypadku wyboru opcji płatności „przelew” (§11 p. 1)) zamówienie złożone zostanie przyjęte do realizacji po dokonaniu zapłaty za produkty i przesyłkę przelewem na rachunek bankowy w:
nr rachunku: 18 1090 1304 0000 0001 4745 3057
Dokonując zapłaty, celem jej identyfikacji, należy podać nr zamówienia.
W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia Sklep może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i anulować zamówienie. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Magnapharma lub podczas składania zamówienia.
Zamówienia opłacone w dni powszednie po godz.16.00, w sobotę, w niedziele i święta realizowane będą od rana następnego dnia roboczego.

§13
W przypadku wyboru opcji płatności za zaliczeniem pocztowym (§11 p. 2)) zamówienie złożone zostanie przyjęte do realizacji w następny dzień roboczy po złożeniu zamówienia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.16.00, w sobotę, w niedziele i święta realizowane będą od rana następnego dnia roboczego.

§14
Wysyłki produktów dokonywane będą w każdy wtorek i czwartek za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Sklep internetowy Magnapharma.pl dołoży wszelkich starań aby dostawa towaru nastąpiła niezwłocznie.

§15
Zakupione towary dostarczane są pod adres podany podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Magnapharma lub podczas składania zamówienia.
Do każdego zakupu Sklep internetowy Magnapharma.pl wystawia fakturę VAT zgodnie z podanymi przez Klienta danymi w zamówieniu.
Jeżeli dane do faktury różnią się od danych podanych przy rejestracji należy zaznaczyć ten fakt przy składaniu zamówienia i podać dane do faktury w zamówieniu.    

§16
Termin otrzymania zamówionej przesyłki = czas skompletowania zamówienia (od 1 do 2 dni roboczych) + czas dostawy. W każdym przypadku dostarczenie zamówionych produktów trwać będzie nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia zamówienia Koszty dostawy pokrywa Klient.

§17
Sklep internetowy Magnapharma.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy równoznacznego z jednostronnym anulowania zamówienia, w przypadku podania niekompletnych danych wymaganych do realizacji zamówienia, chyba że Klient uzupełni te dane w terminie 3 dni od daty otrzymania stosownej wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Magnapharma lub podczas składania zamówienia. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Magnapharma lub podczas składania zamówienia.

§18
Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie internetowym Magnapharma.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. z 2014 r. poz. 827. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy oraz opis procedur reklamacyjnych zawiera §22 tytuł "Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty".

§19
Sklep internetowy Magnapharma.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z kosztem dostawy do klienta. Należne pieniądze z tytułu zwrotu zostaną przelane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy Magnapharma.pl nie przyjmuje zwrotów w postaci przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty odesłania produktów do Sklepu obciążają Klienta i nie podlegają zwrotowi. Szczegółowe warunki reklamacji i zwrotów zawiera §22 tytuł „Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty”.

§20
Znaki towarowe, loga graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.  

§21
Zawartość strony internetowej
www.magnapharma.pl oraz niniejszy Regulamin jest objęta ochroną praw autorskich.

§22
Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty

 1. Sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez wad, chyba, że Klient zdecydował się na dostarczenie mu produktu z określonymi wadami, które świadomie zaakceptował w zamian za obniżenie ceny zakupu. Zgoda na dostarczenie produktu z wadami nie wyłącza prawa klienta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość (np. przez internet), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem §22 pkt. 7. Aby skorzystać z tego uprawnienia Klient będący konsumentem musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy pocztą na adres Magnapharma sp. z o.o. Sklep internetowy Magnapharma.pl ul. Turystyczna 3; 91-615 Łódź lub faksem pod numerem: 42/659 88 55, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Po upływie powyższego terminu uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz dostępny jest na stronie www.magnapharma.pl oraz jest przesyłany Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy. Ponadto formularz w wersji papierowej zawsze jest załączany do przesyłki z produktami. Klient może  również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W każdym przypadku Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Powyższe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem m.in. w odniesieniu do umów:

a)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient musi w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy odesłać lub przekazać do Sklepu produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana jest konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Uwaga: w przypadku zwrotu produktów zakupionych jako zestaw, należy odesłać wszystkie jego elementy.
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt ze Sklepem (najlepiej poprzez wysłanie wiadomości e-mail) w celu uzgodnienia optymalnego dla obu stron sposobu zwrotu. Jeżeli Klient nie skontaktuje się ze Sklepem, ten może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, prosimy o kontakt ze Sklepem oraz o dopilnowanie, aby został sporządzony, a następnie dostarczony do Sklepu protokół uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu, opatrzony podpisami Klienta i przewoźnika (listonosz, kurier).
 6. Sklep prosi Klienta o kontakt w przypadku nie otrzymania przesyłki w terminie w celu umożliwienia Sklepowi podjęcia działań mających na celu ustalenie przyczyn opóźnienia.
 7. Magnapharma Sp. z o.o. w Łodzi nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej (o ile gwarancji udziela producent). Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej (o ile gwarancji udziela producent). O udzielonej gwarancji Klient może uzyskać informację przed dokonaniem zakupu, po zapoznaniu się z opisem produktu na stronie internetowej Sklepu.
 8. Sklep rozpatruje reklamacje w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i innych stosownych ustaw.
 9. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 10. Jeżeli spośród produktów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 11. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 12. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 13. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. Sklep rozpoznaje zgłoszone reklamacje oraz odpowiada na zgłoszone oświadczenia Klientów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Sklep prosi o zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej.

§23
Ochrona danych osobowych
Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym Magnapharma wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zamówieniu. Sklep Internetowy Magnapharma jako administrator tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.883) będzie wykorzystywał je jedynie w celu realizacji zamówienia Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu Internetowego Magnapharma są poufne. Wyłączając przypadki przewidziane prawem nie będą one ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.

Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

§24
Wszelkie ewentualne spory rozstrzyga właściwy Sąd powszechny.

§25
W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) i innych właściwych przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.    

§26
Sklep internetowy Magnapharma.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu a zmiany te wchodzą w życie po opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie internetowej sklepu pod adresem www.magnapharma.pl. Złożone przez klienta zamówienie przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie realizowane jest na podstawie przepisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

§27
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem konta założonego na stronie. W każdej chwili można zapoznać się również z Regulaminem dostępnym na stronie: www.magnapharma.pl.   

§28
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.

Dla zamówień złożonych przed dniem 25.12.2014 stosuje się Regulamin o brzmieniu dotychczasowym, dostępny na stronie www.magnapharma.pl.

Prawo odstąpienia od umowy (pouczenie dla Klienta)                                              

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pocztą na adres Magnapharma sp. z o.o. Sklep internetowy Magnapharma.pl ul. Turystyczna 3; 91-615 Łódź lub faksem pod numerem: 42/659 88 55, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli nie poddaliście Państwo numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu płatności, prosimy o niezwłoczne jego podanie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., co ułatwi i przyspieszy procedurę z tym związaną. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odesłany lub przekazany do Sklepu produkt musi być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana jest konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Uwaga: w przypadku zwrotu produktów zakupionych jako zestaw, należy odesłać wszystkie jego elementy.

 


 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Magnapharma sp. z o.o. Sklep internetowy Magnapharma.pl ul. Turystyczna 3; 91-615 Łódź

Data ………………………….……………..………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………….……………………………………………………………..

Data odbioru ………………….……..…………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) (*)……………………………………………………………………………

nr zamówienia …………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów) (*) ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Numer konta do dokonania zwrotu należności (pole nieobowiązkowe) ………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (*) ……….………………………………………………………….…………………………………………………..

(wymagany tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)                

(*) Niepotrzebne skreślić.